สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  3
Visits:  106,852
Today:  22
PageView/Month:  1,897
Last Update:  11/8/2562

   สารบัญ สอ.ตชด.42

   ข่าว สสอต.

   ข่าว สส.ชสอ. 
  แก้ ระเบียบใหม่ ๆ
   แผนที่ออนไลน์
ข่าว บริษัท สหประกันชีวิต

 
   ข่าวสาร สอ.ตชด.42

สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ โปรดอ่าน

เปิดแล้ว

          ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

แก้ไขใบรับรองแพทย์ การสมัครฌาปนกิจ รอบพิเศษ

มาแล้วกับการรอคอยของสมาชิกในการสมัครฌาปนกิจ รอบ  พิเศษ รายละเอียดดังนี้

ประชุมร่างแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 - 2565

     วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562

เนื่องด้วย วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562  นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

กำหนดจัดทำบุญครบ 11 ปี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

           ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2561 ทุนการศึกษาบุตร      สมาชิกประจำปี 2561รายละเอียด ดังนี้

           กิจกรรมเศรษฐกิจ

           สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

           มาแล้วกับการรอคอย สสอต.รอบพิเศษ

           มาแล้วโครงการข้าราชการบำนาญ

           โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปี 2561

       โครงการปลาดุกร้า

            มาแล้วสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

            ออมทรัพย์ ตำรวจ ( สสอต.รอบ 8 )

            กิจกรรมประจำเดือนอบรมให้ความรู้กับสมาชิกใหม่

                 จำนวน  49  นาย

            ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

1.โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้


                      วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศ

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด เลื่อนวันจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือน กุมภาพันธิ์ ๒๕๖๑

ประกาศ

ผลการสอบเจ้าหน้าที่รอบสุดท้าย

ประกาศ

         ผลการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สายบัญชี และ สายธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ใหม่จำนวน 2 อัตรา

เปิดแล้ว

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  จำนวน  2  อัตรา

รายละเอียดดังนี้

          เปิดแล้ว กู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการของสมาชิก ประจำปีบัญชี 2561

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด

กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันที่ 9  พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรมแกนรด์เซาเทิร์น  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาแล้ว

เงินปันผลประจำปีบัญชี 2560 คือ 6.20

เงินเฉลี่ยคืน คือ 10.50


เปิดแล้ว

รับสมัครกรรมการดำเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำปีบัญชี 2561เปิดแล้ว

โครงการส่งเสิรมอาชีพเพิ่มรายได้,โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก


มาแล้ว

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ ฯ เอาใจวัยเกษียณ

รายละเอียด


เปิดแล้ว

สหกรณ์ ฯ เปิดให้สมาชิกกู้เงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 -  31 ตุลาคม 2560

ประกาศ

สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์ทวีทรัพย์

จาก ร้อยละ 4.60  เป็น 4.50

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป


ประกาศ

สหกรณ์ ฯ ได้จัดโครงการสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้นประจำกายให้กับสมาชิก รายละเอียดดังนี้


       แจ้ง ระชุมประจำเดือน  เมษายน  2562


          แจ้งเชิญชวนสมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือนและเงินฝาก

   กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558

ณ หอประชุมค่ายศรีนครินทรา  กก.ตชด.42

รายละเอียด


ครบรอบ  100  ปี สหกรณ์ไทย

วันที่  26   กุมภาพันธ์   2559

รายละเอียด

Embarassed
   การให้บริการ
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา
   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดนครราชสีมา


 
Online:  3
Visits:  106,852
Today:  22
PageView/Month:  1,897